Cookies verzamelen informatie uit uw web browser om een betere online ervaring aan te kunnen bieden. 

In Look and Buy gebruiken we cookies. Indien u verder blijft surfen, gaan we ervan uit dat u onze cookies aanvaardt.

Nadere informatie over deze cookies kunt u vinden in ons Privacybeleid, paragraaf Cookies Policy.

bit loholnb  tpn  a4k       

webwinkelkeur   webshop keur

Retour- en teruggavebeleid

Beste klant,

De tevredenheid van onze klanten is en blijft ons belangrijkste doel!

Al onze producten zijn origineel en van hoge kwaliteit, tegen de best mogelijke prijs / prestatie verhouding!

We streven naar een perfecte en snelle levering.

Met 37.000 items in ons magazijn kan echter altijd iets fout gaan.

We lossen dit snel en efficiënt op.

De klant moet duidelijk uitleggen wat er is gebeurd, anders duurt de afhandeling onnodig lang.

U hoeft ons geen foto's te sturen van wat u hebt besteld, omdat we deze informatie in ons systeem hebben. We vertrouwen de klant wanneer hij zegt dat het verkeerde artikel is ontvangen.

Wij waarderen eerlijke klanten!

In het kort komt ons retourbeleid neer op het volgende:

.

a) Het ontvangen product is een ander product als besteld door de koper (verkeerde product).

U dient binnen 2 dagen na de ontvangstdatum dit aan ons te melden. Dit kan door te mailen naar info@lookandbuy-europe.shop.

attention rood Wacht onze instructies af hoe verder te handelen EN stuur in geen geval het ontvangen pakket terug naar ons retouradres.

Stuur 3 x een mailbericht met bij elk bericht als bijlage een foto-document, te weten:

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de pickinglist (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) een foto van het ontvangen (en dus verkeerde) product, inclusief de BARcode van het product.

4) beschrijf in het kort het verschil tussen het ontvangen product en het product dat u verwacht en besteld had.

LET OP:

Buiten de genoemde reclamatietermijn van 2 dagen en/of zonder het tonen van de 3 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

> als u het pakket zonder onze instructies af te wachten zondermeer retourneert naar ons retouradres in Nederland of Spanje, wordt uw aanvraag niet meer in behandeling genomen en vindt geen terugbetaling plaats.

> verkeerde producten moeten ALTIJD terug naar ons magazijn met een speciaal etiket dat deel uitmaakt van de instructies die u ontvangt naar aanleiding van de melding.

> het product mag absoluut niet worden gebruikt, de verpakking moet de originele verpakking blijven en geen sporen van beschadiging tonen.

> bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u de volledige aankoopsom inclusief de verzendkosten terug. Eventuele retourverzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

.

.

b) Niet alles ontvangen

Sporadisch komt het voor dat niet de hele bestelling is ontvangen. U dient binnen 5 dagen na de ontvangstdatum dit aan ons te melden. Dit kan door te mailen naar info@lookandbuy-europe.shop.

Stuur 2 x een mailbericht met bij elk bericht als bijlage een foto-document, te weten:

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de picking(afvink-)list (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) Foto van het bijgevoegde etiket van de vervoerder.

4) Foto van de doos.

5) vermeld in de mail welk artikelnummer van de pickinglist ontbreekt (of indien hierop ontbrekend het artikelnummer zoals vermeld op de factuur).

LET OP:

Buiten de genoemde reclamatietermijn van 5 dagen en/of zonder het tonen van de 4 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

.

.

c) Het bestelde product blijkt bij aanbieding door de pakketbezorger duidelijk te zijn beschadigd.

     (verpakking is duidelijk zwaar beschadigd)

> weiger de ontvangst en maak een foto van het beschadigde pakket, controleer zonodig ook de inhoud van uw bestelling op beschadiging.

attention rood lees verder op de pagina Garantie & Klachten voor verdere instructies.

.

.

d) Het bestelde product blijkt bij uitpakken beschadigd of defect.

     (verpakking is NIET beschadigd)

U dient binnen 5 dagen na de ontvangstdatum dit aan ons te melden. Dit kan door te mailen naar info@lookandbuy-europe.shop.

attention rood Wacht onze instructies af hoe verder te handelen EN stuur in geen geval het ontvangen pakket terug naar ons retouradres.

Stuur 4 x een mailbericht met bij elk bericht als bijlage een foto-document, te weten:

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de pickinglist (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) een foto van het defecte product of een korte video die een slecht functioneren aantoont.

4) ALS het product beschadigd is aangetroffen in de verpakking, gelieve dan ook een foto te sturen van de buitenkant van de doos waarop duidelijk het etiket van de transporteur te zien is inclusief (bar)codes. Een en ander in verband met mogelijke schadeclaims richting transporteur.

Ook hebben wij in dat geval een foto nodig van het beschermingsmateriaal zoals dat in de doos zat!

5) een foto van het door u ingevulde herroepingsformulier voor beschadigde of defecte producten (beschrijf in het kort het probleem)

LET OP:

Buiten de genoemde reclamatietermijn van 5 dagen en/of zonder het tonen van de 4 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

> als u het pakket zonder onze instructies af te wachten zondermeer retourneert naar ons retouradres in Nederland of Spanje, wordt uw aanvraag niet meer in behandeling genomen en vindt geen terugbetaling plaats.

> defecte producten moeten ALTIJD terug naar ons centrale magazijn in Valencia (Spanje) met een speciaal etiket dat deel uitmaakt van de instructies die u ontvangt naar aanleiding van de melding. Terugzendingen van defecte producten naar ons retouradres (in Nederland, zie punt d) worden niet verwerkt: bij ontvangst op het retouradres (in Nederland, zie punt e) worden defecte producten altijd vernietigd en terugbetaling kan niet plaats vinden.

> het product mag absoluut niet zijn gebruikt, de verpakking moet de originele verpakking blijven en geen sporen van beschadiging tonen.

> bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u 100% van de aankoopsom inclusief de verzendkosten terug. Eventuele retourverzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

WANNEER BETAALT Look & Buy Europe GEEN 100% VAN DE PRODUCTWAARDE TERUG?

- Wanneer het product duidelijke tekenen vertoont van foutief gebruik of ongerechtvaardigde schade, of aankomt in slechte staat; 

- Wanneer het product wordt geretourneerd zonder de verpakking, met een beschadigde verpakking, of met transportlabels die de verpakking onbruikbaar maken - 50% van de productwaarde zal in mindering worden gebracht

- wanneer het product geretourneerd wordt met ontbrekende delen of accessoires, of als de incidentbeschrijving onecht is - het product zal niet worden terugbetaald.

Erg belangrijk: er worden geen terugbetalingen gedaan voor aan Look & Buy Europe geretourneerde producten die geen gebreken hebben of waarvan de incidentbeschrijving onecht is. Ze worden opgeslagen in ons magazijn en u ontvangt een melding. U moet 7 dagen na ontvangst van deze melding bevestigen dat u wilt dat de producten teruggezonden worden naar uw adres nadat u voor de verzendkosten heeft betaald. Indien we geen bevestiging of betaling ontvangen binnen 7 dagen, zullen de producten worden vernietigd in een containerpark en zal Look & Buy Europe geen enkele aanspraak op de producten aanvaarden onder welke omstandigheden dan ook.

WANNEER WORDT HET GELD TERUGGESTORT?

Als de koopwaar is ontvangen in onze magazijnen, en na controle van de status ervan, zullen we doorgaan met restitutie van het bedrag naar het door koper in herroepingsformulier genoemde bankrekening. Houd in gedachten dat het restitutieproces enkele weken kan duren om de ontvangen koopwaar te evalueren.

.

.

e) Herroeping (van nieuwe onbeschadigde en ongebruikte producten):

(deze procedure geldt alleen voor onbeschadigde EN ongebruikte producten die weer als nieuwe outlet kan worden aangeboden)

(deze procedure geldt dus NIET voor beschadigde en/of defecte en/of reeds gebruikte producten: volg hiervoor procedure d) !!!)

Het product mankeert niets, de aflevering vond op tijd plaats, maar de koper verkiest naar vrije wil en zonder verplichte opgaaf van reden de bestelling (wel binnen 14 dagen na ontvangstdatum) te retourneren:

> wij accepteren bij deze procedure geen reeds gebruikte en beschadigde producten, ook niet een beschadigde verpakking waardoor het product niet meer als nieuw is aan te bieden: er vindt slechts gedeeltelijke terugbetaling plaats of in sommige gevallen helemaal geen terugbetaling.

> indien bij retouraankomst blijkt dat het product inclusief de verpakking opnieuw als nieuw kan worden aangeboden, zal de aankoopsom (exclusief de oorspronkelijke en exclusief de retourverzendkosten) worden terugbetaald naar het bankrekeningnummer dat u vermeldt op het herroepingsformulier. Aangezien wij voor de retourverzending voor de eenvoud dezelfde verzendkosten aanrekenen als de verzendkosten van ons magazijn naar de koper, komt een en ander erop neer dat u enkel 2 x de verzendkosten betaalt. Indien u bij bestelling gekozen heeft voor AfterPay vragen wij u het oorspronkelijke factuurbedrag te betalen, wij betalen u genoemde oorspronkelijke factuurbedrag terug naar uw eigen bankrekening onder aftrek van 2 x de verzendkosten.

Als retourverzender is koper verplicht de retourzending op een veilige manier en op correcte wijze terug te sturen voor eigen rekening.

Indien het product diefstalgevoelig lijkt of een grote waarde vertegenwoordigt, zal retourverzender het risico van diefstal of vermissing zelf moeten dekken via een adequate verzendverzekering.

.

WANNEER BETAALT Look & Buy Europe GEEN 100% VAN DE PRODUCTWAARDE TERUG?

- Wanneer het product duidelijke tekenen vertoont van foutief gebruik of ongerechtvaardigde schade, of aankomt in slechte staat; 

- Wanneer het product wordt geretourneerd zonder de verpakking, met een beschadigde verpakking, of met transportlabels die de verpakking onbruikbaar maken - 50% van de productwaarde zal in mindering worden gebracht

- wanneer het product geretourneerd wordt met ontbrekende delen of accessoires, of als de incidentbeschrijving onecht is - het product zal niet worden terugbetaald;

- wanneer een product langer is gebruikt dan alleen maar om te testen: bijvoorbeeld een ventilator of ander koelingsapparaat blijkt na een dag (of langer) niet te voldoen (hetgeen kan blijken uit het commentaar van de koper) - 20% van de productwaarde zal in mindering worden gebracht.

Erg belangrijk: er worden geen terugbetalingen gedaan voor aan Look & Buy Europe geretourneerde producten als blijkt dat de 14 dagen herroepingstijd (lees: bedenktijd) is overschreden. Ze worden opgeslagen in ons magazijn en u ontvangt een melding. U moet 7 dagen na ontvangst van deze melding bevestigen dat u wilt dat de producten teruggezonden worden naar uw adres nadat u voor de verzendkosten heeft betaald. Indien we geen bevestiging of betaling ontvangen binnen 7 dagen, zullen de producten worden vernietigd in een containerpark en zal Look & Buy Europe geen enkele aanspraak op de producten aanvaarden onder welke omstandigheden dan ook.

.

WANNEER WORDT HET GELD TERUGGESTORT?

Als de koopwaar is ontvangen in onze magazijnen, en na controle van de status ervan, zullen we doorgaan met restitutie van het bedrag naar het door koper in herroepingsformulier genoemde bankrekening. Houd in gedachten dat het restitutieproces enkele weken kan duren om de ontvangen koopwaar te evalueren.

.

TERUGZENDEN VAN PAKKETTEN

Indien het product minder weegt als 2 KG, dient gebruikt te worden gemaakt van een zgn. IBRS-label, dat hier kan worden gedownload:

druk het IBRS-etiket af en plak dat op het te retourneren pakket (let op: minder als 2 KG gewicht).

De verzendkosten hoeven bij gebruik van het IBRS-etiket niet te worden betaald, maar worden bij terugbetaling in mindering gebracht van de aankoopsom.

Stuur met het retourpakket altijd het volgende 3 documenten mee (stuur deze 3 documenten óók als bijlage van een mailbericht naar info@bitgcv.eu):

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de pickinglist (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) het volledig ingevulde herroepingsformulier dat u hier kan downloaden.

----------------------------------------------------------------------------------

Het retouradres in Nederland voor pakketten t/m 2 KG is:

attention rood Gebruik het IBRS-etiket .

----------------------------------------------------------------------------------

Het retouradres is Nederland voor pakketten boven 2 KG is:

Look & Buy Europa // Belgium Internet Technologies

Zalkerbos 26

2716 KA

ZOETERMEER

Nederland

----------------------------------------------------------------------------------

(deze 2 bovenstaande retouradressen gelden dus NIET voor beschadigde en/of defecte en/of reeds gebruikte producten)

Uitzondering verzegelde producten

 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket  (afhankelijk van afmetingen en gewicht van het pakket), raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@lookandbuy-europe.shop. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

***

The European Commission provides for an Online Dispute Resolution Platform, which you can access here: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Please see the following link for the nationally appointed Alternative Dispute Resolution bodies contact details: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

navigation