Cookies verzamelen informatie uit uw web browser om een betere online ervaring aan te kunnen bieden. 

In Look and Buy gebruiken we cookies. Indien u verder blijft surfen, gaan we ervan uit dat u onze cookies aanvaardt.

Nadere informatie over deze cookies kunt u vinden in ons Privacybeleid, paragraaf Cookies Policy.

Informatie over online geschillen met betrekking tot Art. 14 Par. 1 van de ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR op een van hun platforms. Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungeert als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen en servicecontracten kunnen oplossen.

---

Disclaimer (vrijwaringsverklaring)

Aanvaarding   

Door de websites van Belgium Internet Technologies CV te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites NIET te gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Belgium Internet Technologies CV te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Belgium Internet Technologies CV, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Klik hier.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Belgium Internet Technologies CV. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming derhalve ondermeer verboden om:   

1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden en   

2) (Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).

Inhoud  

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt Belgium Internet Technologies CV geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt "in de staat waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Belgium Internet Technologies CV wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade  

In geen geval is Belgium Internet Technologies CV voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Belgium Internet Technologies CV in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links  

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Belgium Internet Technologies CV.  Belgium Internet Technologies CV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Belgium Internet Technologies CV heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Belgium Internet Technologies CV de inhoud van die website zou onderschrijven.

Verstrekte informatie en materiaal  

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens  

Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de privacyverklaring. Klik hier voor op privacyverklaring .

---

Informatie over online geschillen met betrekking tot Art. 14 Par. 1 van de ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR op een van hun platforms. Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungeert als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen en servicecontracten kunnen oplossen.

navigation